Archive for the Zajímá mne… Category

Komsomol, rudé mládí

Posted in Zajímá mne... with tags , , , on 25 Březen, 2013 by pan Psax

Obrázek

Komsomol, alias Svaz mladých komunistů Československa, je webová stránka z které oči přecházejí. Ano, mladí komunisté. Komunistický svaz mládeže, KSM, vláda už jednou zrušila když si nedali pozor a dostatečně své cíle ve stanovách nezamaskovali. Ale zdá se, že těch zmatených, mladých lidí, co neznají dějepis, je čím dál více. A neberou si servítky. Stanovy nových malých rudých uskupení jsou napsány víceméně nekonfliktně, ale vystupování členů a sympatisantů nekonfliktní politiku zcela vylučuje. Nicméně, aby mladým lidem komunismus voněl a současnost se změnila, musí se patřičně upravit i historie.

Stalinistka Marta Semelová, bývalá souškaučielka, mystifikuje: „Už tehdy na počátku devadesátých let začala éra falšování historie, bourání pomníků, přejmenovávání ulic a náměstí. Začala doba nenávistných tažení proti poctivým lidem, kteří se nezaprodali a nepoplivali vlastní minulost. Začalo období převracení hodnot, kdy hrdinové jsou označováni za padouchy a zločince a vrazi jsou oceňováni. Dnes jsme svědky pokračování. Uměle vyvolávaný antikomunismus, dokumenty a seriály veřejnoprávních médií plné lží, schválení zákona o tzv. třetím protikomunistickém odboji atd. Až sem došla za dvacet let tato společnost.“

Martin Peč, šéfredaktor Komsomolu a zbloudilý bojovník v čase i prostoru zase říká: „Mezi socialismem a kapitalismem nemůže existovat koexistence. Imperialismus bude vždy chtít těmi nejbrutálnějšími metodami zničit socialistické snahy a výsledky a nastolit svou vládu, která přinese obrovský počet obětí. O tom svědčí i naše zkušenost 20. století. Zvláště korejská zkušenost z počátku 50. let dokazuje pravou bestiální tvář amerických „demokratů“. Svoboda a socialismus se brání nejen projevy, ale také hlavněmi zbraní.“ Jeden by skoro řekl, že to zavání příčinou pro zákaz SMKČ, která se evidentně připravuje na ozbrojený konflikt, Peč je ale toho názoru, že je nic nezastaví. Martin Peč

„Existují rozdíly mezi nacismem a komunismem? Oba režimy zabíjely hrdiny, umlčovaly velikány a zabíraly majetky. Chcete, aby se historie opakovala? Nevolte KSČM,“ vyzývají Mladí konzervativci. Předseda Svazu mladých komunistů Československa Prostějovsko Martin Peč však považuje tvůrce této kampaně za lidský odpad: „Mladí konzervativci jsou pouze děti svých rodičů z ODS nebo jiných šmelinářů, bývalých veksláků a hokynářů. Je to prostě špína, sociální izolace, společenská degenerace. Být pravičákem, tak se oběsím. To, co jsem zahlédl, svědčí pouze o primitivním hovadismu mladých exotů, nikoli o relevantním názoru podloženém fakty. Jejich neobliba u společnosti je veliká, teče jim do bot, mají personální problémy a kvůli nesnášenlivosti k pracující třídě budou mít za chvíli plné kalhoty z lidového hněvu. Koneckonců pijavice nenávidíme každý, jejich podržtaškami pohrdáme.“

Zdá se tedy, že komunistické mírové ideály jsou stále jen plané řeči. Vždyť se sice distancují od skutků „těch minulých“ komunistů, ale jak řekl místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek: „Je nepřípustné, aby nadále udržovali přátelství s nejtvrdšími komunisitickými režimy na světě. Kondolence Vojtěcha Filipa do Severní Koreje, to je další ukázka, že KSČM dělá přesný opak toho, co se po ní chce.“ Ona kondolence, pochvala dobré Kim Čong-Ilovy „práce“ byla následně prověřována i policií. Vojtěch Filip to dokonce formulovat tak, že se korejský diktátor obětoval pro blaho svých občanů! (viz článek zde)

Naši mladí komunisté mají na svou ideologii stále stejný pohled: „Jednoznačně obhajujeme období budování socialistické společnosti v Československu, která byla zničena kontrarevolucí v listopadu 1989 za pomoci špionážních služeb imperialistických velmocí a zrádců uvnitř komunistického hnutí. Úkolem komunistů je demaskovat údajnou rozdílnost buržoazních politických stran a hnutí jako lež, odhalovat podstatu společenského vývoje v kapitalismu v boji dvou stran – proletariátu a buržoazie, vykořisťovaných a vykořisťovatelů.
Hlavním cílem praktické politiky sestávající z hospodářského, politického a ideologického boje musí být přeměna proletariátu o sobě v proletariát pro sebe, obnovení masového vlivu komunistické strany a zvolení takové taktiky, která napomůže vzniku revoluční situace, během níž bude svržena nadvláda buržoazie proletariátem, který se pod vedením jeho nejuvědomělejší části sdružené v komunistické straně ujme své historické úlohy.“

Hustý co? Vezmeme-li ale v potaz, co řekl náš oblíbený fanatik pan Peč po smrti V. Havla: „Václava Havla si vážím pouze jako autora hry Audience, kterou mám osobně rád. Havlova éra je ale pro mě politickou syfilidou. Byl to nikoli druhý Masaryk, ale druhý Hácha, totálně bezcharakterní politik. Byl to sluha USA, Sudetských Němců, sionistické diktatury v Izraeli a NATO.Odešel spoluviník bombardování Jugoslávie, odešel ten, který přispíval k mínění ohledně začátku války v Afghánistánu a Iráku, kde byly statisíce mrtvých. Odešel ten, který schvaloval genocidu srbského obyvatelstva v Kosovu. Byl to obyčejný zločinec. Nebudeme dělat tryznu tomu, kdo má na rukou krev a v kapse jidášský groš. Havel byl také ten, který sliboval tomuto národu, jak se mu skvěle povede, ale za těch dvacet let to jaksi nevyšlo, očekávatelně. Lhal lidem od začátku do konce. O jeho podílu na rozvratu Československa ani nemluvě. Považuji ho proto hlavně za vlastizrádce.“

Odpusťmě zbloudilému, vždyť jeho sebeklam je ještě větší: „Myslím si, že doba za minulého režimu dala lidem důstojnost a naději v lepší svět. Nestávalo se jako dnes, že například operní pěvec musí pracovat na vrátnici.“ … no, myslím, že soudný člověk zapláče pad páně Pečově vizí lepších včerejšků, stejně jako nad snahou jeho a jeho souputníků mást další a další mladé lidi, kteří o totalitě vědí už jen z pochybných vyprávění spíš, než z učebnic.

Reklamy

Čeští šintoisté na internetu

Posted in Kami no Miči, aneb Šintó, Zajímá mne... on 4 Srpen, 2011 by pan Psax

Česká společnost šintoististická (Czech Shinto Society)
dnes čítá zase o něco více členů. Po téměř dvou letech existence došlo i na jednoduché webové stránky.

Kontakt je tedy v současnosti možný na webu, na facebooku, nebo přes gmail (příp. google skupinu).

DSSS, Nový Bydžov a policie

Posted in Zajímá mne... on 1 Duben, 2011 by pan Psax

Před nedávnem uplynulé dvouleté výročí smrti mladého, antifašisticky uvažujícího SHARP skinheada Kučery v příbramské hospodě Na Chmelnici, kdy ho na odpočívadle schodiště bajonetem pobodal skinhead-neonacista, si v této obci připomněli oba znepřátelené tábory. V tomto případě bylo snadné strany odlišit i díky vzpomínkovým transparentům Antify a jejich příznivců, ale zejména díky provolávání hesel jako Nic než národ! druhou skupinou.

Ve chvíli, kdy se takové pokřiky ozývaly přímo před naším domem, měli jsme sto chutí v duchu hesla „svůj k svému“ z okna vylít pár kbelíků močky. Na náměstí mezitím probíhaly manévry policejních těžkooděnců, kteří obě nepočetné skupiny bezpečně oddělili. Nemůžu si pomoct, ale když vidím policejní kordon, za kterým pochoduje skandující rasistická partička, je mi líto, že policejní obušky zůstávají nevyužity.

To jsem ale ještě netušil, co bude následovat v jiném koutě republiky o dva měsíce později. Už dlouho mne totiž neznepokojilo televizní zpravodajství tak, jako v případě reportáže o nahlášeném pochodu stoupenců a přátel DSSS, tedy Dělnické Strany Sociální Spravedlnosti, v Novém Bydžově. Neklid mi však, jak jsem původně očekával, nezpůsobili rasisticky uvažující holé lebky nechvalně známého lídra zakázané a vzápětí přejmenované ultrapravicové strany Martina Vandase, ale policie a její zákrok. V situaci, kdy radnice nedokázala zabránit neonacistickému pochodu (v případě tamějšího starosty můžeme polemizovat, nakolik se tomu nemohlo a nakolik se tomu nechtělo zabránit), musela poklidný průběh zajistit policie. K těmto účelům měla k dispozici 300 těžkooděnců, policejní psovody a jízdní oddíl Policie ČR, včetně vrtulníku ministerstva vnitra. Zástupci romské menšiny předem avizovali, že nebudou vyvolávat konflikty. Do města se pak ale sjeli romové a jejich bílí příznivci všeho druhu napříř věkovým i sociálním spektrem z různých koutů republiky.

Toto nedovolené shromáždění vzápětí „legalizovala“ farářka Československé husitské církve Michaela Kajlíková s tím, že jde o náboženskou sešlost nepodléhající povinnému ohlášení. Proběhla tedy společná modlitba a později, v duchu občanské neposlušnosti, shromáždění spojilo své ruce a lokty ve snaze zabránit volnému průchodu členů DSSS.

A zde se dostáváme do bodu, kdy mne televizní záběry doslova šokovaly. Po několika pochopitelně neúčinných výzvách policie rozpustit tuto blokádu plánované trasy na scénu nastoupily jízdní jednotky. Jezdci rozhánějící se obušky najeli cválajícími koňmi přímo do lidí. Můžeme hovořit o štěstí, že nikdo neupadl pod kopyta koní a nebyl pošlapán, že byl „jen“ sražen jejich tělem, či potlučen pendrekem. Media o tomto zákroku pak píší jako o „vytlačení“ demonstrantů. Jako příklad o informování o událostech toho dne uvedu citaci Mediafaxu:
Jediný vážnější incident se odehrál po skončení protestního shromáždění – několik skinů napadlo romského mladíka, ten skončil s pohmožděním hlavy v nemocnici. Podle aktuálních dostupných informací nejsou zranění mladíka nijak vážná.


Nakolik se v současnosti řeší nepřiměřenost zásahu vojenské policie v ČT (připouštím, že téma je poněkud jiné), o to víc, mohlo by se zdát, se neřešila nepřiměřenost útoku na bydžovské demonstranty, jejichž zločinem nebylo nic víc, než pasivní odpor. Čekal jsem, kdo z novinářů se ozve, kdy padne hlava velitele tohoto zásahu, ale dočkal jsem se jen internetové reportáže jednoho z účastníků této občanské neposlušnosti, popisující rozbité nosy a hlavy. Skoro by se mohlo zdát, že rasistická nálada vládne celé ČR a dokud neteče neonacistická krev, nikoho to moc nezajímá.

Tímto bych chtěl tedy poděkovat Petrovi Třešňákovi a redakci Respektu, že si v letošním 12. vydání klepou nevěřícně na čelo nad nepostižitelností „z brusu nové“ strany a krátce píší o výše zmíněném zásahu.

Konečné řešení romské otázky? A co romská odpověď?

Posted in Zajímá mne... on 26 Srpen, 2010 by pan Psax

Včera, 25.8.2010, vyšel v Hospodářských novinách článek o Evropě, resp. nejen o Francii a její zvláštní snaze eliminovat cikány/romy ze „svého“ území. Celý příspěvek

Jasukuni jinak

Posted in Zajímá mne... on 25 Srpen, 2010 by pan Psax

Po celé Asii se v neděli 15.8. konala shromáždění u příležitosti 65. výročí kapitulace Japonska, která ukončila druhou světovou válku.

Japonský premiér Naoto Kan se celé Asii omluvil za válečná utrpení, informuje server britské televize BBC.
„Způsobili jsme velkou škodu a utrpení mnoha národům během války, zejména lidem Asie,“ řekl Kan před asi šesti tisíci lidmi včetně císaře Akihita a jeho manželky Mičiko shromážděnými v sále Budokan v Tokiu. „Cítíme hlubokou lítost a nabízíme naše upřímné city soustrasti těm, kteří trpěli, a jejich rodinám. Slibujeme udělat maximum, aby se dosáhlo světového míru a tragická chyba vést válku se již nikdy nezopakovala.“ Celý příspěvek

Místní rozvoj, čili hlouběji a dál

Posted in Zajímá mne... on 21 Červenec, 2009 by pan Psax

Dominika Patrovská – ekolist

Vláda schválila kontroverzní Politiku územního rozvoje

Vláda otevřela cestu pro další výstavbu strategických staveb typu dálnic nebo elektráren. Schválila totiž dokument ministerstva pro místní rozvoj (MMR) s názvem Politika územního rozvoje 2008, který vymezuje podmínky pro jejich vznik. Na tiskové konferenci o tom informoval Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj.

Dokument plánuje například výstavbu dálnice D11 z Hradce Králové ve směru na Jaroměř nebo dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic. Stejně tak počítá s výstavbou paralelní vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha-Ruzyně a s rozšířením výroby elektřiny v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. Celý příspěvek

Papež, lefebvristé a holokaust.

Posted in Zajímá mne... on 9 Únor, 2009 by pan Psax

Ultrakonzervativci a jejich fobie
Martin C. Putna

V kauze „biskupa, popírače holocaustu“ se běžná média – jako tolikrát – točí na jednom kontroverzním detailu a uchází jim přitom jádro problému. Kolem dokola se přemílá, zda biskup Richard Williamson skutečně popírá holocaust a zda papež věděl, že Williamson popírá holocaust, a tak dále. Mnohem méně pozornosti se věnuje otázce, co je zač ono Kněžské bratrstvo svatého Pia X., ke kterému patří Williamson a další biskupové, papežem nyní zpět přijatí do společenství římskokatolické církve, proč bylo dosud v exkomunikaci a proč se s ním nyní papež smiřuje.

Obvykle se píše, že Kněžské bratrstvo (zvané podle svého vůdčího ducha, arcibiskupa Marcela Lefebvra „lefebvristy“) je „tradicionalistický“ spolek, který se od římské církve odtrhl na protest proti změnám po druhém vatikánském koncilu, zejména proti nahrazení dosud tradiční „tridentské“ latinské mše liturgií v národních jazycích. Jenomže i to je záměna detailu za jádro věci. Celý příspěvek