Archive for the eKnihy Category

Smrtelné hříchy současné civilizace

Posted in eKnihy, Psaxsan no Šodana, páně Psaxova knihovnička on 6 Říjen, 2008 by pan Psax

Konrád Lorenz
Osm smrtelných hříchů

zde (html)

….Konrad Lorenz (1903-1989) se narodil ve Vídni jako syn významného rakouského ortopeda.
Vystudoval nejprve medicínu, později biologii a psychologii, a ve svých prvních vědeckých pracích se zabýval chováním volně žijících ptáků.
V roce 1935 publikoval zásadní práci, v níž položil základy etologie jako nové zoologické disciplíny.
V padesátých letech vybudoval v německém Buldernu etologický ústava byl jmenován profesorem univerzity v Münsteru a Mnichově.
Své etologické poznatky aplikoval i na chování člověka jako člena sociální skupiny.
Stal se jednou z nejvýznamnějších vědeckých autorit 20. století a uznání jeho vědeckého díla vyvrcholilo v roce 1973 udělením Nobelovy ceny v oboru lékařství a fyziologie. Celý příspěvek

Reklamy

Inazo Nitobé: Bušido

Posted in eKnihy on 28 Květen, 2008 by pan Psax

Z anglického originálu Bushido – The Soul of Japan vydaného v Reeds and Biddle, Philadelphia 1900 přeložil Karel J. Hora.
Titulní kresba Sanči Ogawa.
Vydalo nakladatelství Josef Pelcl, Praha 1904.
Elektronické vydání připravili ms a vn a mv v roce 2003.
Grafická úprava ms a LATEX v roce 2004.

více (pdf)

Mistr Sun: O umění válečném

Posted in eKnihy on 28 Květen, 2008 by pan Psax

Více než před 2350 lety vzniklo toto nejstarší vojenské dílo světové literatury – Ping-fa mistra Suna. Dodnes je klasickou knihou na Dálném Východě a mnozí evropští vojevůdci si vysoce vážili její jedinečné moudrosti. Český překlad zaujme nejen ty, kdož studují válečnictví a vojenské umění, ale každého milovníka staré Číny, okouzlí všechny, kteří se ponoří do překvapivé hloubky myšlenek skrytých v úsporných zkratkách starobylého básnického půvabu.

Bohužel zde není uvedeno, o jaký překlad se jedná.

více (html)

Neživá příroda Prahy a jejího okolí

Posted in eKnihy on 28 Květen, 2008 by pan Psax

Jiří Kovanda

a spoluautoři: Břetislav Balatka, Jan H. Bernard, U Zdenka Brunnerová, Drahomíra Březinová, Marcela Bukovanská, Václav Cílek, U Marie Fridrichová, U Vladimír Havlíček, Vlastimil Holub, Ladislav Hrdlička, Ivo Chlupáč, Renáta Kadlecová, Václav Kachlík, Eva Kaprasová, U Miloslav Kleček, Jan Král, Jiří Kříž, Zdeněk Lochmann, Vladimír Lysenko, Jan Mašek, Karel Šalanský, Milan Tomášek a Přemysl Zelenkaobálka

Ve vydavatelství Academia vyšlo reprezentační vydání publikace „Neživá příroda Prahy a jejího okolí“, která seznamuje čtenáře s nejrůznějšími geologickými činiteli, vytvářejícími přírodní prostředí Prahy.
Pro množství poznatků, mnohdy dosud nezveřejněných, si kniha zasluhuje pozornost jak širší odborné veřejnosti, tak i milovníků pragenzií a obdivovatelů Prahy vůbec. Celý příspěvek