Archiv Květen, 2008

Co není zastavěné, je oplocené

Posted in Zajímá mne... on 30 Květen, 2008 by pan Psax

S Pavlem Křížkem, předsedou organizace Ochrana fauny České republiky, o překonávání bariér a o právu na krajinu.

___________________

Před několika lety jste, spolu s dalšími organizacemi, odstartovali kampaň „Právo na krajinu“. Co je jejím cílem?
Zachování bezbariérovosti krajiny v České republice. Utvořili jsme koalici s Klubem českých turistů, Českým rybářským svazem, Českomoravskou mysliveckou jednotou a Českou společností ornitologickou, což jsou organizace mající dohromady několik set tisíc členů, jež bariéry v krajině nějakým způsobem omezují. Pokusili jsme se prosadit, aby právo na volný průchod krajinou bylo Celý příspěvek

Reklamy

Barmská fraška absurdního referenda

Posted in Zajímá mne... on 29 Květen, 2008 by pan Psax

autoři:
Václav Havel je bývalý prezident České republiky,
Desmond Tutu je nositel Nobelovy ceny míru,
Richard von Weizsäcker je bývalý president Německa,
Karel Schwarzenberg je ministrem zahraničí České republiky,
André Glucksmann je francouzský filozof,
Frederik Willem de Klerk je bývalý prezident Jižní Afriky,
Mike Moore je bývalý ředitel Světové obchodní organizace,
Grigorij Javlinskij je vůdcem ruské strany Jabloko.
___________________

Nesmírné utrpení barmského lidu způsobené nedávným cyklonem, který si vyžádal desítky tisíc mrtvých, si zaslouží soucit celého světa. Je však zapotřebí víc než jen soustrast, poněvadž neschopnost barmské vojenské junty a brutální útlak, který vyvíjí, tragické důsledky této přírodní katastrofy dále zjitřují. Celý příspěvek

Plánek svatyně

Posted in Kami no Miči, aneb Šintó on 29 Květen, 2008 by pan Psax

Obrázek šintoistické svatyně s popisy jednotlivých míst a jejich účelu v anglickém jazyce na stránkách Kokugakuin University.

svatyne

Václav Cílek: Krajinou živého prostoru

Posted in Šinden Země on 28 Květen, 2008 by pan Psax

Jaká rozkoš spojit lidského ducha s geologickým časem, a uvolnit jej astronomickým!
Robinson Jeffers

Všude se tu jeví prostor nějako danost, které sloužíme, ale jako cosi živého, co může posloužit nám. V této souvislosti povšimněme si onoho „ budování“ krajiny, které je z nejhezčích a nejzajímavějších zjevů našeho českého baroka, oněch architektonických korun návrší, ovládajících jednotlivé kraje, jako je třeba Svatá hora u Příbrami, Hostýn, Zelená hora u Zdaru nad Sázavou, Křemešník, Lomec u Netolic a ještě dlouhá řada dalších podobných korunovací. I ony jsou dokladem cítění, jež chápe prostor jako živý, jako sílu plnící jisté úkoly.
Zdeněk Kalista

Přírodní rámec
Základním morfologickým rysem české krajiny je mírně zvlněná parovina, oživovaná hluboce zaříznutými údolími řek a lemovaná pohraničním horstvem, jež však opět představuje vysoce vyzdvižené kry původní páro viny. Ani zdaleka si neuvědomujeme stáří reliéfu, na kterém žijeme. Vkročíme-li např. na Třebotovskou plošinu západně od Prahy, ocitáme se v exhumovaném, tj. znovu odkrytém, terénu, o stáří nejméně 70 milionů let. V té době byly Alpy ještě dávno skryté pod mořem, ale v Českém krasu se již tvořily první jeskyně. Celý příspěvek

Krkonoš a milión lyžníků

Posted in Zajímá mne... on 28 Květen, 2008 by pan Psax

Krakonoš potřebuje zkrotit lyžaře
František Krahulec

Krkonošský národní park má natolik nekvalitní ochranu přírody, že byl podle evropských kritérií z kategorie národních parků vyřazen. Situace se zde především vinou lyžování dále spíše zhoršuje.
Národní park Krkonoše byl založen v roce 1963 k ochraně přírodovědných hodnot území a je nejstarším parkem v České republice. Významným rysem Krkonoš byla existence trvalého osídlení až do nejvyšších poloh: tato sídliště jsou v současnosti využívána jako rekreační zařízení a přinášejí svou existencí řadu problémů. Celý příspěvek

Inazo Nitobé: Bušido

Posted in eKnihy on 28 Květen, 2008 by pan Psax

Z anglického originálu Bushido – The Soul of Japan vydaného v Reeds and Biddle, Philadelphia 1900 přeložil Karel J. Hora.
Titulní kresba Sanči Ogawa.
Vydalo nakladatelství Josef Pelcl, Praha 1904.
Elektronické vydání připravili ms a vn a mv v roce 2003.
Grafická úprava ms a LATEX v roce 2004.

více (pdf)

Mistr Sun: O umění válečném

Posted in eKnihy on 28 Květen, 2008 by pan Psax

Více než před 2350 lety vzniklo toto nejstarší vojenské dílo světové literatury – Ping-fa mistra Suna. Dodnes je klasickou knihou na Dálném Východě a mnozí evropští vojevůdci si vysoce vážili její jedinečné moudrosti. Český překlad zaujme nejen ty, kdož studují válečnictví a vojenské umění, ale každého milovníka staré Číny, okouzlí všechny, kteří se ponoří do překvapivé hloubky myšlenek skrytých v úsporných zkratkách starobylého básnického půvabu.

Bohužel zde není uvedeno, o jaký překlad se jedná.

více (html)